Cennik

BADANIA PODSTAWOWE

Kliknij pozycję aby rozwinąć

Podczas badania przeprowadzany jest wywiad z pacjentem na temat odczuwanych dolegliwości, zdrowia oczu, zdrowia ogólnego oraz stylu życia.
- Wykonywany jest pomiar ostrości widzenia
- Określana jest wielkość i występowanie wady wzroku takiej jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i presbiopia
- Oceniane są funkcje akomodacji
- Oceniana jest ruchomość gałek ocznych
- Oceniana jest prawidłowość widzenia obuocznego i stereoskopowego
- Zalecony jest odpowiedni sposób korekcji okularowej
Po badaniu udzielane jest 100 zł rabatu na zakup okularów

Badanie jest głównie skierowane do osób, u których już wcześniej wykryto bądź podejrzewano zaburzenia widzenia obuocznego.
Podczas badania przeprowadzany jest wywiad z pacjentem na temat odczuwanych dolegliwości, zdrowia oczu, zdrowia ogólnego oraz stylu życia.

- Wykonywany jest pomiar ostrości widzenia
- Określana jest wielkość i występowanie wady wzroku takiej jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i presbiopia
- Oceniane są funkcje akomodacji
- Oceniana jest ruchomość gałek ocznych
- Oceniany jest rodzaj i stopień zaburzenia widzenia obuocznego
- Zalecony jest odpowiedni sposób korekcji pryzmatycznej

Podczas badania wykonywane jest zdjęcie dna oka, czyli zdjęcie siatkówki bez farmakologicznego rozszerzania źrenic (zakroplenia oczu). Wynik badania nagrywany jest na płytę DVD i zostaje przekazany pacjentowi.

Podczas badania przeprowadzany jest wywiad z pacjentem na temat odczuwanych dolegliwości, zdrowia oczu, zdrowia ogólnego oraz stylu życia.- Wykonywany jest pomiar ostrości widzenia
- Określana jest wielkość i występowanie wady wzroku takiej jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i presbiopia
- Dobór odpowiedniego rodzaju pomocy wzrokowej stosowny do potrzeb badanego

Podczas badania wykonywany jest pomiar ostrości widzenia określane jest ewentualne występowanie wady wzroku
- Oceniana jest ruchomość gałek ocznych
- Oceniane są fuknje akomodacyjne
- Oceniane jest widzenie obuoczne i stereoskopowe
- Oceniane jest zdolność widzenia barwnego

KONTAKTOLOGIA

Kliknij pozycję aby rozwinąć

Badanie przeznaczone jest dla osób, które nigdy nie korzystały z soczewek kontaktowych
Podczas badania przeprowadzany jest wywiad z pacjentem na temat odczuwanych dolegliwości, zdrowia oczu, zdrowia ogólnego oraz stylu życia.
- Wykonywany jest pomiar ostrości widzenia
- Określana jest wielkość i występowanie wady wzroku takiej jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i presbiopia
- Oceniane są funkcje akomodacji
- Oceniana jest ruchomość gałek ocznych
- Oceniana jest prawidłowość widzenia obuocznego i stereoskopowego
- Oceniany jest wygląd tkanek przedniego odcinka oka za pomocą biomikroskopu
- W razie konieczności wykonywana jest topografia rogówki
- Dobierany jest odpowiedni rodzaj soczewki kontaktowej
- Pacjent przechodzi szkolenie jak zakładać, zdejmować oraz pielęgnować soczewki kontaktowe

Badanie przeznaczone jest dla osób, które wcześniej korzystały już z soczewek kontaktowych
Podczas badania przeprowadzany jest wywiad z pacjentem na temat odczuwanych dolegliwości, zdrowia oczu, zdrowia ogólnego oraz stylu życia
- Wykonywany jest pomiar ostrości widzenia
- Określana jest wielkość i występowanie wady wzroku takiej jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i presbiopia
- Oceniane są funkcje akomodacji
- Oceniana jest ruchomość gałek ocznych
- Oceniana jest prawidłowość widzenia obuocznego i stereoskopowego
- Oceniany jest wygląd tkanek przedniego odcinka oka za pomocą biomikroskopu
- W razie konieczności wykonywana jest topografia rogówki
- Dobierany jest odpowiedni rodzaj soczewki kontaktowej

Podczas badania przeprowadzany jest wywiad z pacjentem na temat odczuwanych dolegliwości, zdrowia oczu, zdrowia ogólnego oraz stylu życia
- Wykonywany jest pomiar ostrości widzenia
- Określana jest wielkość i występowanie wady wzroku takiej jak krótkowzroczność i astygmatyzm
- Oceniane są funkcje akomodacji
- Oceniana jest ruchomość gałek ocznych
- Oceniana jest prawidłowość widzenia obuocznego i stereoskopowego
- Oceniany jest wygląd tkanek przedniego odcinka oka za pomocą biomikroskopu
- Wykonywane jest badanie topografii rogówki
- Dobierany jest odpowiedni rodzaj soczewki ortokeratologicznej

Pakiet przeznaczony jest dla osób niekorzystających wcześniej z soczewek ortokeratologicznych
Pakiet obejmuje koszta wizyty kwalifikacyjenj(patrz punkt wyżej), pary soczewek kontaktowych oraz minimum 6 wizyt kontrolnych.

Pakiet przeznaczony jest dla osób korzystających już wcześniej z soczewek ortokeratologicznych
Pakiet obejmuje koszt kolejnej pary soczewek oraz wizyty kontrolne.

Podczas badania przeprowadzany jest wywiad z pacjentem na temat odczuwanych dolegliwości, zdrowia oczu, zdrowia ogólnego oraz stylu życia
- Wykonywany jest pomiar ostrości widzenia
- Określana jest wielkość i występowanie wady wzroku takiej jak krótkowzroczność i astygmatyzm
- Oceniane są funkcje akomodacji
- Oceniana jest ruchomość gałek ocznych
- Oceniana jest prawidłowość widzenia obuocznego i stereoskopowego
- Oceniany jest wygląd tkanek przedniego odcinka oka za pomocą biomikroskopu
- Wykonywane jest badanie topografii rogówki
- Dobierany jest odpowiedni rodzaj soczewki twardej/miniskleralnej

Podczas badania przeprowadzany jest wywiad z pacjentem na temat odczuwanych dolegliwości, zdrowia oczu, zdrowia ogólnego oraz stylu życia,
- Wykonywany jest pomiar ostrości widzenia
- Określana jest wielkość i występowanie wady wzroku takiej jak krótkowzroczność i astygmatyzm
- Oceniane są funkcje akomodacji
- Oceniana jest ruchomość gałek ocznych
- Oceniana jest prawidłowość widzenia obuocznego i stereoskopowego
- Oceniany jest wygląd tkanek przedniego odcinka oka za pomocą biomikroskopu
- Wykonywane jest badanie topografii rogówki
- Dobierany jest odpowiedni rodzaj soczewki protetycznej

Przeznaczona dla osób, które miały wykonane badanie dopasowania soczewek kontaktowych, jednak nie zdołały się samodzielnie nauczyć zakładać i zdejmować soczewki w trakcie dwóch wizyt. O tym, czy pacjent jest zdolny do samodzielnego zakładania i zdejmowania soczewek kontaktowych po wizytach standardowych decyduje specjalista.

TERAPIA WIDZENIA / ORTOPTYKA

Kliknij pozycję aby rozwinąć

Badanie jest głównie skierowane do osób, u których już wcześniej wykryto bądź podejrzewano zaburzenia widzenia obuocznego
Podczas badania przeprowadzany jest wywiad z pacjentem na temat odczuwanych dolegliwości, zdrowia oczu, zdrowia ogólnego oraz stylu życia.
- Wykonywany jest pomiar ostrości widzenia
- Określana jest wielkość i występowanie wady wzroku takiej jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i presbiopia
- Oceniane są funkcje akomodacji
- Oceniana jest ruchomość gałek ocznych
- Oceniany jest rodzaj i stopień zaburzenia widzenia obuocznego
- Zalecony jest odpowiedni sposób terapii wzrokowej

Skierowane jest do osób, które wcześniej odbyły badanie kwalifikującej do terapii widzenia i została im zalecona terpia wzrokowa domowa.
Podczas wizyty pacjent jest szkolony w jaki sposób powinien prawidłowo ćwiczyć oczy w domu.

*1 sesja - 45 minut
Skierowane jest do osób, które wcześniej odbyły badanie kwalifikującej do terapii widzenia i została im zalecona terpia wzrokowa gabinetowa.
Podczas sesji pacjent przez 45 min ćwiczy oczy pod okiem terapeuty wykorzystując sprzęt dostępny do terapii gabinetowej.

*10 sesji po 45 minut

Użytkowanie soczewek kontaktowych sztywnych (szczególnie ortokeratologicznych i miniskleralnych) wymaga częstych i regularnych kontroli w gabinecie.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.