Galeria
Promocje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optyk Kierszniowski - Optometria

Pragnienie rozwoju firmy, chęć poszerzenia oferty i jakości naszych usług doprowadza do wniosku, że jedynie całościowe podejście do ochrony wzroku skutkuje sukcesem. Dlatego nasze zainteresowania  kierują  się w stronę optometrii, dziedziny wiedzy zajmująca się procesem widzenia. Połączenie wiedzy z dziedziny biologii układu wzrokowego, percepcji wzrokowej, optyki oraz znajomość produktów optycznych pozwala na rozpoznanie problemów wzrokowych oraz ich właściwe rozwiązanie. Taki model podstawowej ochrony wzroku jest od dziesięcioleci rozwijany na całym świecie (głównie w USA, Wielkiej Brytanii).
Optometrysta wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; odkrywa odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych , prowadzi lub nadzoruje rehabilitacje układu wzrokowego; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, optometrysta kieruje badanego do lekarza specjalisty.
W przeciwieństwie do lekarza okulisty, optometrysta w Polsce nie zajmuje się patologią układu wzrokowego. Zajmuję się głównie dobieraniem odpowiednich okularów, soczewek kontaktowych lub innych pomocy optyczny (np. dla osób słabowidzących).